preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Dobrodošli na stranice engleskog jezika!

Na ovoj stranici možete pronaći korisne informacije vezane za predmet.

 


Članovi stručnog aktiva engleskog jezika:

Slađana Katarinčić, Mihaela Kranjčić, Nataša Medica, Marija Milevoj, Maristela Rabak - Tomašić

 

Provjere znanja:

USMENE PROVJERE

Prema važećem pravilniku usmeno se može ispitivati na svakom satu, kontinuirano tijekom cijele godine, bez posebne najave.

 

PISANE PROVJERE

2. - 4. r.

kratke pisane provjere (provode se po potrebi tijekom nastavne godine i ne traju dulje od 15 minuta, upisuju se u vremenik pet nastavnih dana prije provjere)

- pisani uradci (svi pismeni radovi koji ostavljaju pisani trag, ocjenjuju se kontinuirano tijekom godine)

- 4. r.- završni test (svibanj – upisuje se u vremenik na početku drugog polugodišta)

 

5.-8.r

inicijalno testiranje provodimo po potrebi

- dvije školske zadaće, polugodišnji gramatički test i završni test (kraj studenog/ prosinac/ ožujak/ svibanj-  upisuju se u vremenik na početku polugodišta)

- kratke pisane provjere (provode se po potrebi tijekom nastavne godine i ne traju dulje od 15 minuta, upisuju se u vremenik pet nastavnih dana prije provjere

- pisani uradci (svi pismeni radovi koji ostavljaju pisani trag, ocjenjuju se kontinuirano tijekom godine)

 

Kriteriji za ocjenjivanje pisanih provjera

50% - 59%    dovoljan (2)

60% - 77%    dobar (3)

78% - 89%    vrlo dobar (4)

90% - 100%  odličan (5)

 

Školske zadaće

Provjera se sadržaj, kompozicija, pravopis i gramatika.

 

Domaće zadaće

Treba redovito pisati domaće zadaće radi uvježbavanja i utvrđivanja naučenog gradiva.

U nižim razredima nepisanje domaćih zadaća upisuje se u rubriku bilješki. 

Učestalo nepisanje domaćih zadaća u višim razredima za posljedicu ima negativnu ocjenu koja se upisuje u rubriku razumijevanje (ako učenik pet puta nema domaću zadaću).

 

VAŽNO!

- u nastavi engleskog jezika obvezno je pisanje pisanim slovima ( osim u 1. razredu) pa je to bitna sastavnica u ocjenjivanju

- svaka ocjena (usmena ili pisana provjera) bit će javno priopćena i obrazložena svakom učeniku. Pisani radovi se daju učeniku na uvid, a čuvaju se u školi do kraja školske godine

-  zaključna ocjena na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu (čl.11 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi)

- potreban pribor za rad na satu: udžbenik, radna bilježnica, velika bilježnica na crte, škare, ljepilo, pribor za pisanje (olovka, bojice,...)

- preporuka za kvalitetniji rad kod kuće je korištenje englesko-hrvatskog rječnika  i hrvatsko - engleskog rječnika Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Katija Tefik Baćac   datum: 27. 11. 2015.
preskoči na navigaciju