2021-02-15 12:52:08

Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu - NOVO!

Poštovani roditelji!

Obavještavamo vas kako će se i ove godine provoditi projekt Zaklade "Hrvatska za djecu" sufinanciranja školske prehrane u školskoj godini 2020./2021.

Sufinancira se jedan školski obrok dnevno po djetetu u iz nosu od 5,50 kn za svaki nastavni  dan školske godine 2020./2021. Roditelji koji su sami financirali školsku prehranu od  početka školske godine 2020./2021. do potpisivanja ugovora imaju pravo ostvariti proporcionalni povrat novaca za dosad ostvarene troškove, a roditelji koji nisu imali takve troškove mogu od dana potpisa ugovora do kraja školske godine 2020./2021. ostvariti pravo na sufinanciranje ukoliko dokaznom dokumentacijom dokažu da ispunjavaju propisane uvjete.

ROK ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE U ŠKOLU JE PONEDJELJAK - 22. 2. 2021. 

 

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:  

•  potvrda o pohađanju osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu - izdaje ju Tajništvo na upit roditelja

•  izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji dostavi Zaklada - Obrazac 2 (roditelj ispiše na pisaču, upiše potrebne podatke i dostavi zajedno s ostalom dokumentacijom)

•  potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. za sve punoljetne članove kućanstva - mjesečni prihod kućanstva u kojem živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020.

•  dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

UPUTE ZA IZRAČUN (preuzeti OVDJE) – u privitku se nalaze smjernice dane od strane Zaklade o načinu računanja mjesečnog prihoda kućanstva. Obratite pažnju na zadnju stranicu gdje je točno navedeno što se sve od neoporezivih primitaka zbraja, a što ne.

 

 

 

 


Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet