preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
IZBORNI PREDMETI

Koji izborni predmet odabrati?

Može li se odustati od pohađanja izbornog predmeta?

Što je dobro za dijete?

Treba li ga upisati na izborni predmet ako SVI IDU?

U našoj školi postoji nekoliko izbornih predmeta koje učenici mogu pohađati ukoliko ih odaberu pri upisu u školu ili prije početka sljedeće školske godine, a to su Vjeronauk katolički, Vjeronauk islamski, Talijanski jezik, Bosanski jezik i kultura, Slovenski jezik i kultura te Informatika.

Od školske godine 2020./2021. prvi puta učenici od 1. razreda osnovne škole mogu birati i Informatiku kao izborni predmet. Do sada je Informatika bila izborni predmet od 5. do 8. razreda, a u posljednje dvije godine se u 5. i 6. razredu izvodi kao obvezni, a u 7. i 8. i dalje kao izborni predmet. 

Ovisno o predmetu i uzrastu učenika, učenici mogu pohađati:

NAZIV PREDMETA OD KOJEG RAZREDA SE UČENICI MOGU UKLJUČITI BROJ SATI TJEDNO
Vjeronauk katolički od 1. razreda OŠ 2
Vjeronauk islamski od 1. razreda OŠ 2
Talijanski jezik od 4. razreda OŠ 2
Bosanski jezik i kultura od 2. razreda OŠ 2
Slovenski jezik i kultura od 2. razreda OŠ 2
Informatika od 1. razreda OŠ 2

 

 

 

Dakle, roditelji učenika prvog razreda od školske 2020./2021. godine mogu birati sljedeće nastavne predmete kao izborne:

1. Vjeronauk katolički (u matičnoj i u svim područnim školama)

2. Vjeronauk islamski (samo u matičnoj školi)

3. Informatiku (u matičnoj i svim područnim školama)

 

VAŽNO:

Učenik može pohađati oba izborna predmeta ponuđena za prvi razred, može pohađati samo jedan ili može odabrati da ne pohađa izborne predmete. Važno je znati da, kad na upisu učenik odabere izborni predmet, on za njega postaje redovni (uključuje sve obveze kao i ostali predmeti - ocjene, domaće zadaće i sl.), a može ga prestati pohađati na pisani zahtjev roditelja koji se predaje na kraju nastavne godine (od zadnjeg dana nastave do 30. lipnja tekuće godine).

O pohađanju izbornog predmeta odlučuju roditelji te je stoga izuzetno važno da sami procijene hoće li pohađanje dodatnih predmeta (dva ili ukupno četiri sata tjedno) biti dobro za dijete ili će mu biti dodatno opterećenje. Posebno je to važno pri polasku u prvi razred kada dijete očekuje prilagodba na školu općenito pa time i sve popratne aktivnosti koje uključuje početak školovanja. Pri odluci svakako treba obratiti pažnju i na izvanškolske aktivnosti, ukoliko je dijete već uključeno ili se planira uključiti (npr. rukomet ili neki drugi sport, nešto drugo izvan škole) odnosno treba paziti na cjelokupno tjedno opterećenje djeteta.  

ZA POHAĐANJE IZBORNIH PREDMETA RODITELJI SE IZJAŠNJAVAJU PRILIKOM UPISA U PRVI RAZRED!

Pri donošenju odluke roditeljima može pomoći kurikulum nastavnog predmeta Informatika za 1. razred:

Cjeloviti dokument može se pogledati ovdje.
preskoči na navigaciju