preskoči na sadržaj
financijski izvještaji
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
FINANCIJSKI PLAN I PLAN BAGATELNE NABAVE
Javni poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju krova PŠ Lanišće

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije krova PŠ Lanišće (na k.č. 479 zgr k.o. Lanišće), rok za dostavu ponuda je 28.5.2019.

 

Postupak nabave obavlja se sukladno čl. 15.. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave u Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ Buzet KLASA:012-03/17-01/01, URBROJ: 2106-23-01-17-05 od 31. svibnja 2017. godine.

Ravnateljica,

Jadranka Bartolić Muzica

Javna nabava - Računala
JAVNA NABAVA- poslovni najam automobila
STATISTIKApreskoči na navigaciju